تحقیق بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسله قاجاريه در شعر شاعران|سی اُ

تحقیق بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسله قاجاريه در شعر شاعران

تحقیق بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسله قاجاريه در شعر شاعران

دسته بندی: تاریخ
کلمات کلیدی: سلسلة قاجاريه, تحقیق در مورد سلسلة قاجاريه, دانلود تحقیق سلسلة قاجاريه, دانلود رایگان تحقیق سلسلة قاجاريه, پروژه سلسلة قاجاريه, مقاله سلسلة قاجاريه, مقاله در مورد سلسلة قاجاريه, پروژه در مورد سلسلة قاجاريه, پایان نامه سلسلة قاجاريه, تحقیق آم
هم اکنون فایل با موضوع تحقیق بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسله قاجاريه در شعر شاعران آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
تحقیق بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسله قاجاريه در شعر شاعران

تحقیق بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسله قاجاريه در شعر شاعران


بخشی از متن تحقیق:

بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسلة قاجاريه در شعر شاعران دوران
پس
از تلاش ها و آويز و گريزهاي بسيار مجاهدان و علماي ديني و ملت ايران
سرانجام در سيزدهم مرداد 1285 خورشيدي مظفرالدين شاه قاجار فرمان حكومت
مشروطه را امضا و صادر كرد و سه روز پس از آن دستخط ديگري در تأييد فرمان
مشروطيت صادر نمود كه در آن فرمان صريح نسبت به تأسيس مجلس منتخبين ملت
داده شد. از آن تاريخ تا پايان سلطنت وي وقايع سياسي زير به ترتيب در اشعار
شاعران انعكاس يافته است.
1285 خورشيدي
1- آغاز مشروطيت و مجلس شوراي ملي:
شاد باش اي مجلس ملي كه بينم عن قريب از توآيد درد ملت را درين دوران طبيب…
(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 137)
… دولت و ملت چو هر دو دست بهم داد پاي به دامن كشد عدوي سبك سر…
(محمدتقي بهار، ديوان، ص 56)
… غريو شعف رفت تا آسمان كه مشروطه شد سرزمين كيان
(نظام وفا، ديوان، ص203)
2- نكوهش از وزيران و مجلس شوراي يكم:
… وزيرا وقت آن آمد كه امروز بياموزي ره رسم تدين…
براري ريشة انصاف از بيخ براندازي اساس عدل از بن
كني خاموش چراغ دين اسلام كني خاموش چراغ دين اسلام
(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 386)
3- مدح مظفرالدين شاه به سبب صدور فرمان مشروطيت:
شه مظفر داور گيتي خديو كامران آن كه ذاتش مستطابستي1 و خلقش مستطيب2
(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 138)
… شاه جهان مظفر كش فرمان بر مهر و ماه در خور و زيبنده است…
(اديب نيشابوري، ديوان، ص 186)
… شه مظفر كه پي چاكري اش پادشهان خط نوشتند و نهادند بر آن خاتمشان…
(ايرج ميرزا، ديوان، ص 47)
… پادشه دادگر مظفرالدين شاه آن كه زعدلش بناي ظلم برافتاد…
(محمدتقي بهار، ديوان، ص 55)
بر سر در عمارت مشروطه، يادگار نقش به خون نشسته عدل مظفر است…
(شهريار، ديوان، ص 105)
4- مرگ مظفر الدين شاه:
… چو زين باغ شد شهريار كهن بخشيد شاخ مرا بيخ وبن…
(اديب الممالك فراهاني، ديوان، ص 724)
اديب الممالك فراهاني را بايد به عنوان سياسي ترين شاعر دوران پادشاهي مظفرالدين شاه معرفي كرد.
پس
از مرگ مظفرالدين شاه، در روز بيست و هشتم دي ماه 1285 خورشيدي فرزند وي،
محمدعلي شاه قاجار، طي مراسم با شكوهي تاجگذاري كرد و به دستور شاه جديد در
جشن تاجگذاري از نمايندگان مجلس دعوت به عمل نيامد و از همين جا عداوت وي
با مجلس و مشروطه نمايان گشت و حوادثي در پي آن آمد كه به عزل وي از سلطنت
انجاميد وسرانجام در مردادماه 1288 خورشيدي دوران سلطنت وي به پايان رسيد.
از بين وقايع دوران پادشاهي محمدعلي شاه قاجار حوادث زير در شعر شاعران
بازتاب داشته است...


این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات تحقیق: 36
  • تحقیق فرمان مشروطيت

  • دانلود تحقیق با موضوع بازتاب وقايع سياسي از صدور فرمان مشروطيت تا پايان سلسلة قاجاريه در شعر شاعران دوران ، در قالب Word و در 36 صفحه قابل ویرایش. بخشی از متن ت